Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 230
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
8/2016Bc. Marián KoprdaOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
6/2016Jaroslav Balko, Andrea BalkováOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
7/2016Zuzana PodhányiováOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
05/2015Andrea PivarčiváNájomná zmluva 165,97 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
4/2016František SládekOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
3/2016Jana MičekováOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
2/2016Mgr. Andrea Franková, Marek FrankOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
1/2016Mgr. Milada ŘeháčkováOpakovaná nájomná zmluvaNájom obecného bytu 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
511/2016Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr.69, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuposkytnutie dotácie 400,00 €22.7.2016nestanovený
11/07/2016Ján Varga JV trans; Horná 189/36; 953 05 Čierne Kľačanyobchodná zmluva - papiervýkup papiera0,00 €12.7.2016nestanovený
NM16_228Nadácia Pontis; Zelinárska 2; 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantuposkytnutie grantu na projekt obnova školského areálu 300,00 €18.6.2016nestanovený
05052015Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.; Einsteinova 25; 851 01 Bratislavazmluva o elektronickej komunikáciidohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán0,00 €18.5.2016nestanovený
11012015240ENVI-PAK,a.s.;Galvaniho 7/B;921 04 Bratislavazmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesk.práv.predpisovdohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému zberu komunálnych odpadov pre zložku z obalov a odpadov z neobalovaných výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €18.5.2016nestanovený
22032016Danfoss spol. s r.o.; Továrenská 49; 953 01 Zlaté Moravce darovacia zmluvapeňažná suma na zakúpenie detských obliečok 400,00 €5.5.2016nestanovený
15022016Secop s.r.o.; Továrenská 48 ; 953 01 Zlaté MoravceDarovacia zmluvavecný dar - detské postieľky s matracom1 452,00 €5.5.2016nestanovený
Položky 91-105 z 230
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: 2019
Späť k zmluvám
 


2936851

Úvodná stránka