Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 230
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
15062018Karol Radobický, Obecná 174/15; 953 01 Zlaté MoravceZmluva o dielo na stavebné práce9 162,10 €27.6.2018nestanovený
SEZP18_22Nadácia Pontis; Zelinárska 2; 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantu 400,00 €8.6.2018nestanovený
25082018AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o., audítorská spoločnosť, Čermánske námestie 1; 949 01 NitraZmluva o poskytovaní audítorských služiebštatutárny audit definovaný v §2 odst.1 zákona o štatutárnom audite 900,00 €29.5.2018nestanovený
8000800236007WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolenzmluva o spracúvaní osobných údajovúprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečení ochrany osobných údajov0,00 €22.5.2018nestanovený
38 423Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOúprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku3 000,00 €24.4.2018nestanovený
18/005Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.;M.R.Štefánika 341/2;906 13 Brezová pod BradlomZmluva o dielo na zhotovenie projektupísomný projekt predkladaný za účelom získania dotácie 600,00 €18.4.2018nestanovený
1/2017/MŽPMgr. Oľga Csalová, Vikárska 1077/15; 949 01 NitraZmluva o dielo č. 1/2017/MŽPposkytnutie špeciálnej služby vo forme odborného poradenstva2 400,00 €15.3.2018nestanovený
19022018Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nová Ves nad Žitavou, 951 52 Nová ves nad Žitavou 22Zámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €24.2.2018nestanovený
VO 01/2018EPIC Partner,a.s.; Bratislavská cesta 4931; 945 01 KomárnoZmluva o manažmente verejného obstarávaniaZáväzok zhotoviteľa odplatne objednávateľovi zabezpečiť a vykonať v súvislosti s projektom objednávateľa manažment verejného obstarávania 999,00 €16.2.2018nestanovený
01/2018 dot.Základná organizácia JDS SlepčanyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na bežné výdavky 200,00 €31.1.2018nestanovený
17/16/012/64Úrad práce,soc.vecí a rodiny; Štefánikova tr.88, NitraDohoda uzatvorená podľa !12 ods.3 písm.b) resp.bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzabezpečenie a výkon menších obecných služieb0,00 €27.1.2018nestanovený
20181101Jozef Koprda; 95152 Slepčany č.237Zámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €12.1.2018nestanovený
2017/12/19ULTRASTAV s.r.o.; Š. Moyzesa 431/14; 96501 Žiar nad HronomZmluva o budúcej zmluveBudúci kupujúci sa zaväzuje, že na výzvu budúceho predávajúceho s ním uzavrie kúpnu zmluvu na predmet kúpnej zmluvy definovaný v zmluve o budúcej kúpnej zmluve 578 159,49 €20.12.2017nestanovený
17/067ISA projekta,s.r.o; Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2; 906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytovaní služiebposkytovanie poradenských a konzultačných služieb 200,00 €13.12.2017nestanovený
01/2017 - KDSTOFINGSTAV s.r.o; Pribinova 10; 811 09 BratislavZmluva o dieloRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Slepčany99 857,76 €2.12.2017nestanovený
Položky 46-60 z 230
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: 2019
Späť k zmluvám
 


2936914

Úvodná stránka