Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 211-225 z 230
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5-11-IAIN ANTIS s.r.o.Zmluva o dielozabezpečenie projektovej dokumentácie pre dielo: Požiarna zbrojnica - rekonštrukcia v obci Slepčany4 224,00 €24.1.2012nestanovený
7-11-IAIN ANTIS s.r.o.Zmluva o dielozabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu Verejné priestranstvo - park v obci Slepčany3 000,00 €24.1.2012nestanovený
11/020MVL Štefánek, s.r.o. , Hlavná 1, 911 05 TrenčínZmluva o dielo na služby externého manažmentu, projektu na op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcíexterné služby pri implementácii projektu1 520,00 €2.2.2012nestanovený
01/2012Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279Licenčná zmluva poskytnutie licencie na používanie autorského diela: digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Orfeus68,00 €20.1.2012nestanovený
2011LEGAL TENDER s.r.o, Ružévá dolina 8; 821 09 BratislavaMandátna zmluvaverejné obstarávanie na dodávateľa tovarov pre predmet zákazky Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Slepčany 961,67 €20.1.2012nestanovený
6300140103Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynuDodávka plynu0,00 €13.1.2012nestanovený
18/11/ŽPIng. Vladimír Boroš, PhD.Poskytnutie špeciálnej službyodborné poradenstvo pre proces prípravy a implementácie projektu5 770,00 €12.11.2011nestanovený
012/2011Cool Milk s.r.o.Kúpna zmluva č.012/2011realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov v ZŠ0,00 €3.11.2011nestanovený
12Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o audítorskej činnostivykonanie auditu 830,00 €28.10.2011nestanovený
905071Komunal Energy, a.s.Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny dodávka elektriny0,00 €28.7.2011nestanovený
5/2011DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 85101 BratislavaZmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej dokumentáciedoručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie0,00 €25.2.2011nestanovený
166054000WEBY GROUP, s.r.o, Obrancov mieru 1856/60, 96001 ZvolenZmluva o poskytovaní služieb Vytvorenie informačného internetového portálu 327,50 €3.12.2010nestanovený
4/2011Obec SlepčanyZmluva o nájmeprenájom hrobového miesta5,31 €10.1.201110.1.2015
3/2011TSm Zlaté MoravceZmluva č. 9/2011 o odvoza a likvidácií KO a drobného stavebného odpaduOdvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, Likvidácia na skládke38,30 €11.2.201131.12.2011
2/2011TSm Zlaté MoravceZmluva č. 9/1/2011 o odvoze a likvidácií KO a drobného stavebného odpaduOdvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, Likvidácia na skládke69,73 €11.2.201131.12.2011
Položky 211-225 z 230
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: 2019
Späť k zmluvám
 


2936824

Úvodná stránka