Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 221
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11/07/2016Ján Varga JV trans; Horná 189/36; 953 05 Čierne Kľačanyobchodná zmluva - papiervýkup papiera0,00 €12.7.2016nestanovený
NM16_228Nadácia Pontis; Zelinárska 2; 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantuposkytnutie grantu na projekt obnova školského areálu 300,00 €18.6.2016nestanovený
05052015Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.; Einsteinova 25; 851 01 Bratislavazmluva o elektronickej komunikáciidohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán0,00 €18.5.2016nestanovený
11012015240ENVI-PAK,a.s.;Galvaniho 7/B;921 04 Bratislavazmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesk.práv.predpisovdohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému zberu komunálnych odpadov pre zložku z obalov a odpadov z neobalovaných výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €18.5.2016nestanovený
22032016Danfoss spol. s r.o.; Továrenská 49; 953 01 Zlaté Moravce darovacia zmluvapeňažná suma na zakúpenie detských obliečok 400,00 €5.5.2016nestanovený
15022016Secop s.r.o.; Továrenská 48 ; 953 01 Zlaté MoravceDarovacia zmluvavecný dar - detské postieľky s matracom1 452,00 €5.5.2016nestanovený
29042016Ing.Juraj Balko, Slepčany č.304; Mária Hrabinská, Slepčany č.319;Matej Hrabinský, Slepčany č.319Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23.12.2015, ktorým sa kúpna zmluva mení na Zmluvu o zrušení vecného bremena a kúpnu zmluvu2 323,00 €30.4.2016nestanovený
21042015Západoslovenská ditribučná, a.s.; Čulenova 6, 916 47 BratislavaDodatok č.1 k zmluve o zriadení vecných bremien č.15/550/L13.1052.11.0001/VBdoplnenie zmluvy0,00 €22.4.2016nestanovený
ZNR11012015240ENVI-PAK,a.s.;Galvaniho 7/B;921 04 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvybudúca zmluva0,00 €21.4.2016nestanovený
26725Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRposkytnutie dotácie2 000,00 €20.4.2016nestanovený
1049067597Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 BratislavaPovinné zmluvné poisteniepoistenie OA 105,00 €13.4.2016nestanovený
31/2016-240/MPRV SRSR MPaRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 BratislavaDarovacia zmluvadarovanie osobného vozidla vo vlastníctve štátu0,00 €13.4.2016nestanovený
161176SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislavazmluva v zmysle autorského zákonavysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov38,50 € (jednotková)8.4.2016nestanovený
00987/2016-UVOP-U00025/16.00Slovenský pozemkový fond, Búdkova č.36; 817 15 BratislavaProtokol o odovzdaní pozemkovodovzdanie pozemkov do vlastníctva obce Slepčany 219,19 €17.3.2016nestanovený
23022016ULTRASTAV s.r.o.; Š. Moyzesa 431/14; 96501 Žiar nad HronomZmluva o dielo - zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v SlepčanochZateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu 159 987,51 €24.2.2016nestanovený
Položky 91-105 z 221
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený


2779241

Úvodná stránka