Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 213
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZNR11012015240ENVI-PAK,a.s.;Galvaniho 7/B;921 04 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvybudúca zmluva0,00 €21.4.2016nestanovený
26725Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRposkytnutie dotácie2 000,00 €20.4.2016nestanovený
1049067597Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 BratislavaPovinné zmluvné poisteniepoistenie OA 105,00 €13.4.2016nestanovený
31/2016-240/MPRV SRSR MPaRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 BratislavaDarovacia zmluvadarovanie osobného vozidla vo vlastníctve štátu0,00 €13.4.2016nestanovený
161176SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislavazmluva v zmysle autorského zákonavysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov38,50 € (jednotková)8.4.2016nestanovený
00987/2016-UVOP-U00025/16.00Slovenský pozemkový fond, Búdkova č.36; 817 15 BratislavaProtokol o odovzdaní pozemkovodovzdanie pozemkov do vlastníctva obce Slepčany 219,19 €17.3.2016nestanovený
23022016ULTRASTAV s.r.o.; Š. Moyzesa 431/14; 96501 Žiar nad HronomZmluva o dielo - zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v SlepčanochZateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu 159 987,51 €24.2.2016nestanovený
212015Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislavazmluva o poskytnutí verejných služiebslužby telefonovanie14,00 € (jednotková)10.2.2016nestanovený
202015MB&V Pro s.r.o., Uralská 1493/15, 040 12 Košice - nad jazeromMandátna zmluvaorganizačná činnosť pri verejnom obstarávaní2 160,00 €10.2.2016nestanovený
200/2015Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 BratislavaDohoda o ukončení zmluvy0,00 €10.2.2016nestanovený
10/1/2013TSm Zlaté Moravcedodatok k zmluve č. 10/1/2013zmena ceny - bod. IV.0,00 €10.2.2016nestanovený
10/2013TSm Zlaté Moravcedodatok k zmluve č. 10/2013zmena ceny - bod IV.0,00 €10.2.2016nestanovený
20151223Ing.Juraj Balko, Slepčany č.304kúpna zmluvapredaj pozemku1 020,00 €29.12.2015nestanovený
192015SR , MV SR, Pribinova 2; 912 72 Bratislava; OÚ Zlaté Moravce, Sládkovičova 3; 95301 Zlaté MoravceDodatok č.1 k Zmluve A/2010/06985 o výpožičke hnuteľného majetku štátuvýpožička hnuteľného majetku - dodatok1 253,36 €23.12.2015nestanovený
20150901KALIAS, s.r.o ; Pekná cesta 15; 834 04 Bratislavazmluva o dielooprava strechy ZŠ16 092,00 €1.12.2015nestanovený
Položky 91-105 z 213
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený


2717085

Úvodná stránka