Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
3/2016Jana MičekováOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
2/2016Mgr. Andrea Franková, Marek FrankOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
1/2016Mgr. Milada ŘeháčkováOpakovaná nájomná zmluvaNájom obecného bytu 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
511/2016Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr.69, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuposkytnutie dotácie 400,00 €22.7.2016nestanovený
11/07/2016Ján Varga JV trans; Horná 189/36; 953 05 Čierne Kľačanyobchodná zmluva - papiervýkup papiera0,00 €12.7.2016nestanovený
NM16_228Nadácia Pontis; Zelinárska 2; 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantuposkytnutie grantu na projekt obnova školského areálu 300,00 €18.6.2016nestanovený
05052015Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.; Einsteinova 25; 851 01 Bratislavazmluva o elektronickej komunikáciidohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán0,00 €18.5.2016nestanovený
11012015240ENVI-PAK,a.s.;Galvaniho 7/B;921 04 Bratislavazmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesk.práv.predpisovdohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému zberu komunálnych odpadov pre zložku z obalov a odpadov z neobalovaných výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €18.5.2016nestanovený
22032016Danfoss spol. s r.o.; Továrenská 49; 953 01 Zlaté Moravce darovacia zmluvapeňažná suma na zakúpenie detských obliečok 400,00 €5.5.2016nestanovený
15022016Secop s.r.o.; Továrenská 48 ; 953 01 Zlaté MoravceDarovacia zmluvavecný dar - detské postieľky s matracom1 452,00 €5.5.2016nestanovený
29042016Ing.Juraj Balko, Slepčany č.304; Mária Hrabinská, Slepčany č.319;Matej Hrabinský, Slepčany č.319Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23.12.2015, ktorým sa kúpna zmluva mení na Zmluvu o zrušení vecného bremena a kúpnu zmluvu2 323,00 €30.4.2016nestanovený
21042015Západoslovenská ditribučná, a.s.; Čulenova 6, 916 47 BratislavaDodatok č.1 k zmluve o zriadení vecných bremien č.15/550/L13.1052.11.0001/VBdoplnenie zmluvy0,00 €22.4.2016nestanovený
ZNR11012015240ENVI-PAK,a.s.;Galvaniho 7/B;921 04 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvybudúca zmluva0,00 €21.4.2016nestanovený
26725Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRposkytnutie dotácie2 000,00 €20.4.2016nestanovený
1049067597Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 BratislavaPovinné zmluvné poisteniepoistenie OA 105,00 €13.4.2016nestanovený
Položky 91-105 z 225
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 26
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/09/11Fénnix s.r.o.Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle !536 a násl.OZmonitoring zintenzívnenie triedenia a zhodnocovania odpadov 300,00 €19.9.2019nestanovený
3/2019Mgr. Kristína BalkováZmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)14.9.2019nestanovený
2/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.2/2019/odp. o odvoze fekáliívývoz fekálií zo žumpy0,00 €14.9.2019nestanovený
1/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.1/2019/odp. o odvoze všetkých odpadov zbieraných na území obce Slepčanyzabezpečenie odvozu všetkých odpadov 0,00 €12.9.2019nestanovený
72/005/19Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11; 01011 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A)poskytnutie úveru99 857,76 €19.7.201917.7.2020
8-SPVN/2019Nitrianska komunitná nadáciaZmluva č.8-SPVN/2019 o poskytnutí grantuposkytnutie a použitie grantu1 000,00 €16.7.2019nestanovený
784/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie 700,00 €16.7.2019nestanovený
759/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitrazmluva č.759/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športudotácia na úhradu nákladov na podporu športu1 100,00 €4.7.2019nestanovený
2019/06/24PLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Zmluva o spolupráci, kúpna zmluvadodávka čerstvého ovocia a zeleniny0,00 €25.6.2019nestanovený
52MASLEN s.r.o.; Badín 655; 976 32 BadínZmluva o nájme umiestnenia reklamných tabúľreklamné umiestnenia na 3 ks autobusových zastávok0,00 €20.6.201919.6.2024
074NR220135Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevkuúprava zmluvnýh podmienok a povinností pri poskytnutí NFP99 857,76 €31.5.2019nestanovený
19/011Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.;M.R.Štefánika 341/2;906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytovaní služiebposkytnutie služieb externého projektového manažmentu 990,00 €25.5.2019nestanovený
2/2019 -náj.Mgr. Tomáš Turček, 951 52 Slepčany č.295Zmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)22.5.2019nestanovený
11/2019Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 900,00 €15.5.2019nestanovený
39604Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva č.39 604 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaposkytnutie dotácie3 000,00 €4.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 26


2858872

Úvodná stránka