Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
37401Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRposkytnutie dotácie pre DHZO Slepčany3 000,00 €14.6.201731.8.2017
2017/2/17Karol Radobický, Obecná 174/15; 953 01 Zlaté MoravceZmluva o dielo na stavebné práceRekonštrukcia sociálnych zariadení ZˇA Slepčany10 049,54 €2.3.201731.12.2017
20170202Alena Blaškovičová-RENOTRAKT, Mihálik&Miháliková, Dyčka 181, 95201 VrábleZmluva o vývoze fekáliíVýkon služieb spojených s vývozom fekálií z odpadovej žumpy 0,00 €8.2.2017nestanovený
16/16/012/56Úrad práce,soc.vecí a rodiny; Štefánikova tr.88, NitraDohoda o obecných službáchúprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb0,00 €5.1.2017nestanovený
2016-byty-1ULTRASTAV s.r.o.,Š.Moyzesa 431/14;965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvapredaj pozemkov1,00 €3.12.2016nestanovený
2016/12/1Zberol s.r.ozmluva o poskytnutí služieb/nakladaní s odpadomzber a preprava odpadov45,00 €3.12.2016nestanovený
SEZP16_01Nadácia Pontis; Zelinárska 2; 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantu2 500,00 €11.11.201631.3.2020
2016/EN/2Ing. Viktor Csala, Vikárska 1077/15; 949 01 NitraZmluva o dieloOdborná pomoc pri vypracovaní podkladov , vypracovanie projektu podanie žiadosti3 090,00 €28.10.2016nestanovený
22092016N.M.-Audit, spol. s r.o.; Piešťanská 25; 915 01 Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit ročnej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy  750,00 €23.9.2016nestanovený
00710/2016Slovenský pozemkový fond, Búdkova č.36; 817 15 BratislavaNájomná zmluva č. 00710/2016-PZN-P40209/16.00Prenájom pozemku10,00 €17.9.2016nestanovený
8/2016Bc. Marián KoprdaOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
6/2016Jaroslav Balko, Andrea BalkováOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
7/2016Zuzana PodhányiováOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
05/2015Andrea PivarčiváNájomná zmluva 165,97 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
4/2016František SládekOpakovaná nájomná zmluva 170,00 € (jednotková)9.9.2016nestanovený
Položky 76-90 z 225
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 26
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/09/11Fénnix s.r.o.Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle !536 a násl.OZmonitoring zintenzívnenie triedenia a zhodnocovania odpadov 300,00 €19.9.2019nestanovený
3/2019Mgr. Kristína BalkováZmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)14.9.2019nestanovený
2/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.2/2019/odp. o odvoze fekáliívývoz fekálií zo žumpy0,00 €14.9.2019nestanovený
1/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.1/2019/odp. o odvoze všetkých odpadov zbieraných na území obce Slepčanyzabezpečenie odvozu všetkých odpadov 0,00 €12.9.2019nestanovený
72/005/19Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11; 01011 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A)poskytnutie úveru99 857,76 €19.7.201917.7.2020
8-SPVN/2019Nitrianska komunitná nadáciaZmluva č.8-SPVN/2019 o poskytnutí grantuposkytnutie a použitie grantu1 000,00 €16.7.2019nestanovený
784/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie 700,00 €16.7.2019nestanovený
759/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitrazmluva č.759/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športudotácia na úhradu nákladov na podporu športu1 100,00 €4.7.2019nestanovený
2019/06/24PLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Zmluva o spolupráci, kúpna zmluvadodávka čerstvého ovocia a zeleniny0,00 €25.6.2019nestanovený
52MASLEN s.r.o.; Badín 655; 976 32 BadínZmluva o nájme umiestnenia reklamných tabúľreklamné umiestnenia na 3 ks autobusových zastávok0,00 €20.6.201919.6.2024
074NR220135Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevkuúprava zmluvnýh podmienok a povinností pri poskytnutí NFP99 857,76 €31.5.2019nestanovený
19/011Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.;M.R.Štefánika 341/2;906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytovaní služiebposkytnutie služieb externého projektového manažmentu 990,00 €25.5.2019nestanovený
2/2019 -náj.Mgr. Tomáš Turček, 951 52 Slepčany č.295Zmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)22.5.2019nestanovený
11/2019Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 900,00 €15.5.2019nestanovený
39604Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva č.39 604 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaposkytnutie dotácie3 000,00 €4.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 26


2858896

Úvodná stránka