Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/018/09Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11; 010 11 ŽilinaDodatok č.2 k zmluve o Komunál univerzálnom úvere č. 12/018/09doplnenie bodov 6.; a 16.0,00 €21.10.2017nestanovený
12/012/07Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11; 010 11 Žilinadodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č.12/012/07doplnenie bodu 5.;8. a bodu 15.0,00 €21.10.2017nestanovený
170137-1713400005-ZoS-VBULTRASTAV s.r.o.; Š. Moyzesa 431/14; 96501 Žiar nad HronomZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - Západoslovenská distribučná, a.s.zriadenie vecného bremena podľa uznesenia OZ v Slepčanoch č. 75/17/20170,00 €10.10.2017nestanovený
02102017Alžbeta HajduchováZmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov 300,00 €6.10.201730.9.2018
29092017/2/PLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva ZŠdarovanie finančnej čiastky v hodnote obdarovaného ovocia, zeleniny či výrobkov z nich v šk.r. 2017/20180,00 €5.10.201730.6.2018
290917/ZŠPLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Zmluva o spolupráci- ZŠ0,00 €5.10.201730.6.2018
29092017/2 MŠPLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Rámcová sponzorská zmluva-darovacia zmluvadarovanie finančnej čiastky v hodnote obdarovaného ovocia, zeleniny či výrobkov z nich v šk.r. 2017/20180,00 €5.10.201730.6.2018
29092017/MŠPLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Zmluva o spolupráci - MŠzabezpečovanie dodávky čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci EU programu Školské ovocie a zelenina0,00 €5.10.201730.6.2018
20170925ŽP EKO QELET a.s.; Československej armády 1694; 03 601 MartinKúpna zmluva - staré motorové vozidloodovzdanie starého motorového vozidla 40,50 €26.9.2017nestanovený
8000000183TWINLOGY s.r.o.;Závodská cesta 2945/38;010 01ŽilinaZmluva o združenej dodávke plynudodanie dohodnutého množstva plynu23,99 € (jednotková)1.1.201831.12.2018
9000001157TWINLOGY s.r.o.;Závodská cesta 2945/38;010 01ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektrinydodanie dohodnutého množstva elektriny40,99 € (jednotková)1.1.2018nestanovený
2017/08/15AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o., audítorská spoločnosť, Čermánske námestie 1; 949 01 NitraZmluva o poskytovaní audítorských služieb 900,00 €16.8.2017nestanovený
20170717UNIGASTRO s.r.o; Sídl.Lúky 1853/1A; 952 01 Vráblezmluva - obedyzabezpečenie stravovania 3,20 € (jednotková)2.8.2017nestanovený
20160201VENDA STAV, s.r.o.; Dolné Hony 472/31; P.O.BOX 7;94904 Nitrazmluva o dielo ( Mlynská ulica)oprava miestnej komunikácie35 880,36 €1.7.2017nestanovený
SEZP17_30Nadácia Pontis; Zelinárska 2; 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantu 400,00 €16.6.2017nestanovený
Položky 61-75 z 225
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 26
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/09/11Fénnix s.r.o.Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle !536 a násl.OZmonitoring zintenzívnenie triedenia a zhodnocovania odpadov 300,00 €19.9.2019nestanovený
3/2019Mgr. Kristína BalkováZmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)14.9.2019nestanovený
2/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.2/2019/odp. o odvoze fekáliívývoz fekálií zo žumpy0,00 €14.9.2019nestanovený
1/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.1/2019/odp. o odvoze všetkých odpadov zbieraných na území obce Slepčanyzabezpečenie odvozu všetkých odpadov 0,00 €12.9.2019nestanovený
72/005/19Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11; 01011 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A)poskytnutie úveru99 857,76 €19.7.201917.7.2020
8-SPVN/2019Nitrianska komunitná nadáciaZmluva č.8-SPVN/2019 o poskytnutí grantuposkytnutie a použitie grantu1 000,00 €16.7.2019nestanovený
784/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie 700,00 €16.7.2019nestanovený
759/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitrazmluva č.759/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športudotácia na úhradu nákladov na podporu športu1 100,00 €4.7.2019nestanovený
2019/06/24PLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Zmluva o spolupráci, kúpna zmluvadodávka čerstvého ovocia a zeleniny0,00 €25.6.2019nestanovený
52MASLEN s.r.o.; Badín 655; 976 32 BadínZmluva o nájme umiestnenia reklamných tabúľreklamné umiestnenia na 3 ks autobusových zastávok0,00 €20.6.201919.6.2024
074NR220135Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevkuúprava zmluvnýh podmienok a povinností pri poskytnutí NFP99 857,76 €31.5.2019nestanovený
19/011Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.;M.R.Štefánika 341/2;906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytovaní služiebposkytnutie služieb externého projektového manažmentu 990,00 €25.5.2019nestanovený
2/2019 -náj.Mgr. Tomáš Turček, 951 52 Slepčany č.295Zmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)22.5.2019nestanovený
11/2019Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 900,00 €15.5.2019nestanovený
39604Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva č.39 604 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaposkytnutie dotácie3 000,00 €4.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 26


2858926

Úvodná stránka