Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 221
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
01/2018 dot.Základná organizácia JDS SlepčanyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na bežné výdavky 200,00 €31.1.2018nestanovený
17/16/012/64Úrad práce,soc.vecí a rodiny; Štefánikova tr.88, NitraDohoda uzatvorená podľa !12 ods.3 písm.b) resp.bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzabezpečenie a výkon menších obecných služieb0,00 €27.1.2018nestanovený
20181101Jozef Koprda; 95152 Slepčany č.237Zámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €12.1.2018nestanovený
2017/12/19ULTRASTAV s.r.o.; Š. Moyzesa 431/14; 96501 Žiar nad HronomZmluva o budúcej zmluveBudúci kupujúci sa zaväzuje, že na výzvu budúceho predávajúceho s ním uzavrie kúpnu zmluvu na predmet kúpnej zmluvy definovaný v zmluve o budúcej kúpnej zmluve 578 159,49 €20.12.2017nestanovený
17/067ISA projekta,s.r.o; Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2; 906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytovaní služiebposkytovanie poradenských a konzultačných služieb 200,00 €13.12.2017nestanovený
01/2017 - KDSTOFINGSTAV s.r.o; Pribinova 10; 811 09 BratislavZmluva o dieloRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Slepčany99 857,76 €2.12.2017nestanovený
ZO 1/2017Vladimír Balko V-KOV; 951 52 Slepčany č.249Zmluva o zbere odpaduzber a výkup druhotných surovín0,00 €25.11.2017nestanovený
14112017Ing.Jakub Kéry, a Ing. Petra KéryováZámenná zmluvaZámena pozemkov0,00 €15.11.2017nestanovený
17060ISA Projekta, s.r.o.Rekonštrukcia KD - zmluva o dielospracovanie písomného projektu - Rekonštrukcia kultúrneho domu 200,00 €8.11.2017nestanovený
12/012/07-1Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11; 010 11 ŽilinaKvitancia/Protokol o ukončení Zmluvy o úvere č.12/012/07ukončenie zmluvy0,00 €3.11.2017nestanovený
2/2017 -archiváciaMgr.Martin Baláž; Odbojárov 22; 95301 Zlaté MoravceZmluva o dielo0,00 €24.10.201731.10.2017
12/018/09Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11; 010 11 ŽilinaDodatok č.2 k zmluve o Komunál univerzálnom úvere č. 12/018/09doplnenie bodov 6.; a 16.0,00 €21.10.2017nestanovený
12/012/07Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11; 010 11 Žilinadodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č.12/012/07doplnenie bodu 5.;8. a bodu 15.0,00 €21.10.2017nestanovený
170137-1713400005-ZoS-VBULTRASTAV s.r.o.; Š. Moyzesa 431/14; 96501 Žiar nad HronomZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - Západoslovenská distribučná, a.s.zriadenie vecného bremena podľa uznesenia OZ v Slepčanoch č. 75/17/20170,00 €10.10.2017nestanovený
02102017Alžbeta HajduchováZmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov 300,00 €6.10.201730.9.2018
Položky 46-60 z 221
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený


2779303

Úvodná stránka