Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/005Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.;M.R.Štefánika 341/2;906 13 Brezová pod BradlomZmluva o dielo na zhotovenie projektupísomný projekt predkladaný za účelom získania dotácie 600,00 €18.4.2018nestanovený
1/2017/MŽPMgr. Oľga Csalová, Vikárska 1077/15; 949 01 NitraZmluva o dielo č. 1/2017/MŽPposkytnutie špeciálnej služby vo forme odborného poradenstva2 400,00 €15.3.2018nestanovený
19022018Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nová Ves nad Žitavou, 951 52 Nová ves nad Žitavou 22Zámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €24.2.2018nestanovený
VO 01/2018EPIC Partner,a.s.; Bratislavská cesta 4931; 945 01 KomárnoZmluva o manažmente verejného obstarávaniaZáväzok zhotoviteľa odplatne objednávateľovi zabezpečiť a vykonať v súvislosti s projektom objednávateľa manažment verejného obstarávania 999,00 €16.2.2018nestanovený
01/2018 dot.Základná organizácia JDS SlepčanyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceposkytnutie dotácie na bežné výdavky 200,00 €31.1.2018nestanovený
17/16/012/64Úrad práce,soc.vecí a rodiny; Štefánikova tr.88, NitraDohoda uzatvorená podľa !12 ods.3 písm.b) resp.bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzabezpečenie a výkon menších obecných služieb0,00 €27.1.2018nestanovený
20181101Jozef Koprda; 95152 Slepčany č.237Zámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €12.1.2018nestanovený
2017/12/19ULTRASTAV s.r.o.; Š. Moyzesa 431/14; 96501 Žiar nad HronomZmluva o budúcej zmluveBudúci kupujúci sa zaväzuje, že na výzvu budúceho predávajúceho s ním uzavrie kúpnu zmluvu na predmet kúpnej zmluvy definovaný v zmluve o budúcej kúpnej zmluve 578 159,49 €20.12.2017nestanovený
17/067ISA projekta,s.r.o; Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2; 906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytovaní služiebposkytovanie poradenských a konzultačných služieb 200,00 €13.12.2017nestanovený
01/2017 - KDSTOFINGSTAV s.r.o; Pribinova 10; 811 09 BratislavZmluva o dieloRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Slepčany99 857,76 €2.12.2017nestanovený
ZO 1/2017Vladimír Balko V-KOV; 951 52 Slepčany č.249Zmluva o zbere odpaduzber a výkup druhotných surovín0,00 €25.11.2017nestanovený
14112017Ing.Jakub Kéry, a Ing. Petra KéryováZámenná zmluvaZámena pozemkov0,00 €15.11.2017nestanovený
17060ISA Projekta, s.r.o.Rekonštrukcia KD - zmluva o dielospracovanie písomného projektu - Rekonštrukcia kultúrneho domu 200,00 €8.11.2017nestanovený
12/012/07-1Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11; 010 11 ŽilinaKvitancia/Protokol o ukončení Zmluvy o úvere č.12/012/07ukončenie zmluvy0,00 €3.11.2017nestanovený
2/2017 -archiváciaMgr.Martin Baláž; Odbojárov 22; 95301 Zlaté MoravceZmluva o dielo0,00 €24.10.201731.10.2017
Položky 46-60 z 225
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 26
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/09/11Fénnix s.r.o.Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle !536 a násl.OZmonitoring zintenzívnenie triedenia a zhodnocovania odpadov 300,00 €19.9.2019nestanovený
3/2019Mgr. Kristína BalkováZmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)14.9.2019nestanovený
2/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.2/2019/odp. o odvoze fekáliívývoz fekálií zo žumpy0,00 €14.9.2019nestanovený
1/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.1/2019/odp. o odvoze všetkých odpadov zbieraných na území obce Slepčanyzabezpečenie odvozu všetkých odpadov 0,00 €12.9.2019nestanovený
72/005/19Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11; 01011 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A)poskytnutie úveru99 857,76 €19.7.201917.7.2020
8-SPVN/2019Nitrianska komunitná nadáciaZmluva č.8-SPVN/2019 o poskytnutí grantuposkytnutie a použitie grantu1 000,00 €16.7.2019nestanovený
784/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie 700,00 €16.7.2019nestanovený
759/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitrazmluva č.759/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športudotácia na úhradu nákladov na podporu športu1 100,00 €4.7.2019nestanovený
2019/06/24PLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Zmluva o spolupráci, kúpna zmluvadodávka čerstvého ovocia a zeleniny0,00 €25.6.2019nestanovený
52MASLEN s.r.o.; Badín 655; 976 32 BadínZmluva o nájme umiestnenia reklamných tabúľreklamné umiestnenia na 3 ks autobusových zastávok0,00 €20.6.201919.6.2024
074NR220135Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevkuúprava zmluvnýh podmienok a povinností pri poskytnutí NFP99 857,76 €31.5.2019nestanovený
19/011Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.;M.R.Štefánika 341/2;906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytovaní služiebposkytnutie služieb externého projektového manažmentu 990,00 €25.5.2019nestanovený
2/2019 -náj.Mgr. Tomáš Turček, 951 52 Slepčany č.295Zmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)22.5.2019nestanovený
11/2019Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 900,00 €15.5.2019nestanovený
39604Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva č.39 604 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaposkytnutie dotácie3 000,00 €4.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 26


2858956

Úvodná stránka