Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 221
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/16/52A/60Úrad práce,soc.vecí a rodiny; Štefánikova tr.88, NitraDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 300,12 €25.7.2018nestanovený
0113-PRB/2018Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Nám. slobody 6; 810 05 BratislavaZmluva č.0113-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostiposkytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie 36 780,00 €24.7.2018nestanovený
0112-PRB/2018Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Nám. slobody 6; 810 05 BratislavaZmluva č. 0112-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytovposkytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie  210 230,00 €24.7.2018nestanovený
400/67/2018Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37Zmluva o úvere uzavretá pdľa §497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovposkytnutie štátnej podpory vo forme úveru 315 350,00 €17.7.2018nestanovený
473/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 473/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmiendotácia na podporu športu1 000,00 €5.7.2018nestanovený
816/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.816/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskorších zmienposkytnutie dotácie na podporu kultúry 600,00 €5.7.2018nestanovený
15062018Karol Radobický, Obecná 174/15; 953 01 Zlaté MoravceZmluva o dielo na stavebné práce9 162,10 €27.6.2018nestanovený
SEZP18_22Nadácia Pontis; Zelinárska 2; 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantu 400,00 €8.6.2018nestanovený
25082018AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o., audítorská spoločnosť, Čermánske námestie 1; 949 01 NitraZmluva o poskytovaní audítorských služiebštatutárny audit definovaný v §2 odst.1 zákona o štatutárnom audite 900,00 €29.5.2018nestanovený
8000800236007WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolenzmluva o spracúvaní osobných údajovúprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečení ochrany osobných údajov0,00 €22.5.2018nestanovený
38 423Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOúprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku3 000,00 €24.4.2018nestanovený
18/005Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.;M.R.Štefánika 341/2;906 13 Brezová pod BradlomZmluva o dielo na zhotovenie projektupísomný projekt predkladaný za účelom získania dotácie 600,00 €18.4.2018nestanovený
1/2017/MŽPMgr. Oľga Csalová, Vikárska 1077/15; 949 01 NitraZmluva o dielo č. 1/2017/MŽPposkytnutie špeciálnej služby vo forme odborného poradenstva2 400,00 €15.3.2018nestanovený
19022018Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nová Ves nad Žitavou, 951 52 Nová ves nad Žitavou 22Zámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €24.2.2018nestanovený
VO 01/2018EPIC Partner,a.s.; Bratislavská cesta 4931; 945 01 KomárnoZmluva o manažmente verejného obstarávaniaZáväzok zhotoviteľa odplatne objednávateľovi zabezpečiť a vykonať v súvislosti s projektom objednávateľa manažment verejného obstarávania 999,00 €16.2.2018nestanovený
Položky 31-45 z 221
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený


2779332

Úvodná stránka