Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 211-225 z 225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6300140103Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynuDodávka plynu0,00 €13.1.2012nestanovený
18/11/ŽPIng. Vladimír Boroš, PhD.Poskytnutie špeciálnej službyodborné poradenstvo pre proces prípravy a implementácie projektu5 770,00 €12.11.2011nestanovený
012/2011Cool Milk s.r.o.Kúpna zmluva č.012/2011realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov v ZŠ0,00 €3.11.2011nestanovený
12Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o audítorskej činnostivykonanie auditu 830,00 €28.10.2011nestanovený
905071Komunal Energy, a.s.Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny dodávka elektriny0,00 €28.7.2011nestanovený
5/2011DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 85101 BratislavaZmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej dokumentáciedoručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie0,00 €25.2.2011nestanovený
166054000WEBY GROUP, s.r.o, Obrancov mieru 1856/60, 96001 ZvolenZmluva o poskytovaní služieb Vytvorenie informačného internetového portálu 327,50 €3.12.2010nestanovený
4/2011Obec SlepčanyZmluva o nájmeprenájom hrobového miesta5,31 €10.1.201110.1.2015
3/2011TSm Zlaté MoravceZmluva č. 9/2011 o odvoza a likvidácií KO a drobného stavebného odpaduOdvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, Likvidácia na skládke38,30 €11.2.201131.12.2011
2/2011TSm Zlaté MoravceZmluva č. 9/1/2011 o odvoze a likvidácií KO a drobného stavebného odpaduOdvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, Likvidácia na skládke69,73 €11.2.201131.12.2011
1/2011Katastrálny úrad v NitreZmluva č.9/2011-SK ZM zo dňa 21.1.2011o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíposkytovanie údajov 0,00 €5.2.201131.12.2012
1/2010Ján Štepita, Hviezdoslavova 818, 028 01 TrstenáLicenčná zmluvaposkytnutie licencie na používanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia hrobových miest70,00 €26.4.2010nestanovený
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.7.2009dodávka plynu0,00 €1.7.2009nestanovený
1/2007Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4; 94901 NitraNájomná zmluva č.40/05/0725/07prenájom vodohospodárskeho majetku za účelom zabezpečenia jeho prevádzkovania3,32 €1.3.2007nestanovený
1/2004Lamesch-Kalná s.r.o, Mochovce1/1, 935 32 Kalná nad HronomZmluva na zabezpečenie separovaného zberuZber separovaného odpadu83,11 €2.6.2004nestanovený
Položky 211-225 z 225
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 26
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2019/09/11Fénnix s.r.o.Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle !536 a násl.OZmonitoring zintenzívnenie triedenia a zhodnocovania odpadov 300,00 €19.9.2019nestanovený
3/2019Mgr. Kristína BalkováZmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)14.9.2019nestanovený
2/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.2/2019/odp. o odvoze fekáliívývoz fekálií zo žumpy0,00 €14.9.2019nestanovený
1/2019/odp.Základná škola s materskou školou, Školská 232, SlepčanyZmluva č.1/2019/odp. o odvoze všetkých odpadov zbieraných na území obce Slepčanyzabezpečenie odvozu všetkých odpadov 0,00 €12.9.2019nestanovený
72/005/19Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11; 01011 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A)poskytnutie úveru99 857,76 €19.7.201917.7.2020
8-SPVN/2019Nitrianska komunitná nadáciaZmluva č.8-SPVN/2019 o poskytnutí grantuposkytnutie a použitie grantu1 000,00 €16.7.2019nestanovený
784/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryposkytnutie dotácie 700,00 €16.7.2019nestanovený
759/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitrazmluva č.759/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športudotácia na úhradu nákladov na podporu športu1 100,00 €4.7.2019nestanovený
2019/06/24PLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Zmluva o spolupráci, kúpna zmluvadodávka čerstvého ovocia a zeleniny0,00 €25.6.2019nestanovený
52MASLEN s.r.o.; Badín 655; 976 32 BadínZmluva o nájme umiestnenia reklamných tabúľreklamné umiestnenia na 3 ks autobusových zastávok0,00 €20.6.201919.6.2024
074NR220135Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevkuúprava zmluvnýh podmienok a povinností pri poskytnutí NFP99 857,76 €31.5.2019nestanovený
19/011Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.;M.R.Štefánika 341/2;906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytovaní služiebposkytnutie služieb externého projektového manažmentu 990,00 €25.5.2019nestanovený
2/2019 -náj.Mgr. Tomáš Turček, 951 52 Slepčany č.295Zmluva o prenájme KDprenájom priestorov KD5,00 € (jednotková)22.5.2019nestanovený
11/2019Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, NitraZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 900,00 €15.5.2019nestanovený
39604Dobrovoľná požiarna ochrana SR; Kutuzova 17; 831 03 Bratislava 3Zmluva č.39 604 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaposkytnutie dotácie3 000,00 €4.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 26


2858979

Úvodná stránka