Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 211-221 z 221
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
905071Komunal Energy, a.s.Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny dodávka elektriny0,00 €28.7.2011nestanovený
5/2011DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 85101 BratislavaZmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej dokumentáciedoručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie0,00 €25.2.2011nestanovený
166054000WEBY GROUP, s.r.o, Obrancov mieru 1856/60, 96001 ZvolenZmluva o poskytovaní služieb Vytvorenie informačného internetového portálu 327,50 €3.12.2010nestanovený
4/2011Obec SlepčanyZmluva o nájmeprenájom hrobového miesta5,31 €10.1.201110.1.2015
3/2011TSm Zlaté MoravceZmluva č. 9/2011 o odvoza a likvidácií KO a drobného stavebného odpaduOdvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, Likvidácia na skládke38,30 €11.2.201131.12.2011
2/2011TSm Zlaté MoravceZmluva č. 9/1/2011 o odvoze a likvidácií KO a drobného stavebného odpaduOdvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, Likvidácia na skládke69,73 €11.2.201131.12.2011
1/2011Katastrálny úrad v NitreZmluva č.9/2011-SK ZM zo dňa 21.1.2011o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíposkytovanie údajov 0,00 €5.2.201131.12.2012
1/2010Ján Štepita, Hviezdoslavova 818, 028 01 TrstenáLicenčná zmluvaposkytnutie licencie na používanie digitálneho archivačného systému a grafického zobrazenia hrobových miest70,00 €26.4.2010nestanovený
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.7.2009dodávka plynu0,00 €1.7.2009nestanovený
1/2007Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.; Nábrežie za hydrocentrálou 4; 94901 NitraNájomná zmluva č.40/05/0725/07prenájom vodohospodárskeho majetku za účelom zabezpečenia jeho prevádzkovania3,32 €1.3.2007nestanovený
1/2004Lamesch-Kalná s.r.o, Mochovce1/1, 935 32 Kalná nad HronomZmluva na zabezpečenie separovaného zberuZber separovaného odpadu83,11 €2.6.2004nestanovený
Položky 211-221 z 221
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený


2779315

Úvodná stránka