Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slepčany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 221
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20190327Ssrd s.r.o.; Štefánikova trieda 71 ;94901 NitraZmluva o kontrolnej činnosti -detské ihriskákontrola detských ihrísk na verejných priestranstvách 198,40 €29.3.2019nestanovený
28022019biomarina-biowaste s.r.o.;Suchá nad Parnou 255;91901 Suchá nad ParnouZmluva o odbere použitého jedlého olejaodoberanie použitého prepáleného rastlinného oleja0,20 € (jednotková)21.2.2019nestanovený
SKP19/01/274aKOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1/360; 04001 Košicezmluva o spracovaní osobných údajovúprava práva a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov - !Virtuálna knižnica0,00 €5.2.2019nestanovený
SKP19/01/274KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1/360; 04001 KošiceZmluva o poskytovaní služiebposkytovanie služby Škôlka KOMENSKY Plus9,00 €5.2.2019nestanovený
1/2019Dobrovoľný hasičský zbor Zmluva o prenájme KD0,00 €26.1.201927.1.2019
8000000304TWINLOGY s.r.o.;Závodská cesta 2945/38;010 01Žilinazmluva o združenej dodávke plynu 0,00 €26.1.2019nestanovený
8006601218SPP-distribúcia,a.s.; Mlynské nivy 44/b; 825 11 BratislavaZmluva o pripojení do distribučnej sietenainštalovanie meracieho zariadenia 216,36 €4.1.2019nestanovený
18/024ISA projekta,s.r.o; Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2; 906 13 Brezová pod BradlomZmluva o poskytnutí služiebposkytovanie poradenských a konzultačných služieb 300,00 €18.12.2018nestanovený
1/1/2019ALT-SPOL.SLOVAKIA,s.r.o.;Dlhá 391; 951 75 BeladiceZmluva o dielozhotoviť dielo Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Slepčany21 137,60 €2.1.201931.12.2019
01012019Branislav Kosiba-Gastro KosiObchodná zmluvazabezpečenie stravovania pre dôchodcov3,30 €5.12.2018nestanovený
20181114EKOTEC, spol.s r.o.; Lamačská cesta 20 ; 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostikontrola multifunkčného ihriska 230,00 €15.11.2018nestanovený
PHZ-OPK1-2018-002965Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva č.PHZ-OPK1-2018-002965 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SRposkytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na projekt :Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Slepčany20 140,24 €13.11.2018nestanovený
2/2018/náj.Alžbeta HajduchováZmluva o nájme nebytových priestorov 254,00 €29.9.2018nestanovený
1/2018/Náj.Vladimíra KoprdováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov 225,00 €14.9.2018nestanovený
20180910PLANTEX,s.r.o.; 92208 Veselé pri Piešťanoch 417Zmluva o spolupráci, kúpna zmluvadodávka čerstvého ovocia a zeleniny0,00 €11.9.2018nestanovený
Položky 16-30 z 221
Zmluvy » subjekt: Školská jedáleň » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2017Frutto s.r.o, Zlatňanská 260; 951 93 Machulincekúpna zmluvazásobovanie ŠJ pri MŠ Slepčany tovarmi0,00 €18.1.2017nestanovený
201506264348INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovzber odpadu zo školskej jedálne32,00 €4.7.2015nestanovený
1/2015HSH s.r.o., Majer 236, 95135 Veľké Zálužiekúpna zmluva č.89/2011/Fdodávka tovaru0,00 €17.1.201531.12.2019
3/2014-ŠJDANA K s.r.o., Lovce 210Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. OZ o dodávke tovarudodávka tovaru0,00 €9.1.2015nestanovený
2/2014 - ŠJBITÚNOK MOJMÍROVCE REFKA s.r.o., Kasalova 16, 949 01 NitraObchodná zmluvapredaj mäsa a mäsových výrobkov0,00 €13.9.2014nestanovený
1/2014-ŠJBOFIL s.r.o., Cabajská 10; 949 01 Nitrazmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ustanovení OZdodávka tovarov0,00 €24.6.2014nestanovený


2779354

Úvodná stránka