Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Helena Končalová Hlavná kontrolórka obce

Adresa: Slepčany č.300

Mobil: +421904595843

E-mail: hlavny.kontrolor@slepcany.sk koncalovah@gmail.com

volebné obdobie:
01.05.2016 - 30.04.2022

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:
1. Vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
2. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce
3. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
4. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
5. je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo
6. kontroluje spôsob vybavenia sťažností
7. upozorňuje na konkrétne nedostatky
8. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva


 

 

 
správa HK.pdf(612.2 kB)správa HK.pdf
plán práce HK.pdf(151.8 kB)plán práce HK.pdf
stanovisko HK k rozpočtu 2018.pdf(190.3 kB)stanovisko HK k rozpočtu 2018.pdf
kontrola HK 1.7.2017-30.112017.pdf(283.3 kB)kontrola HK 1.7.2017-30.112017.pdf

webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


2936937

Úvodná stránka