Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Slepčany

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Helena Končalová Hlavná kontrolórka obce

Adresa: Slepčany č.300

Mobil: +421904595843

E-mail: hlavny.kontrolor@slepcany.sk koncalovah@gmail.com

volebné obdobie:
01.05.2016 - 30.04.2022

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:
1. Vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
2. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce
3. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
4. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
5. je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo
6. kontroluje spôsob vybavenia sťažností
7. upozorňuje na konkrétne nedostatky
8. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva


 

 

 
 správa HK.pdf (612.2 kB) správa HK.pdf (612.2 kB)

 

 

 

 

webygroup

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Za obsah zodpovedá
webmaster


2615886

Úvodná stránka